Monthly Archives: January 2012

Colleges voorjaarssemester / Courses Spring semester

Drie bachelorcolleges die voor dit voorjaar op de rol staan (vanaf week 6) Geschiedenis van het christendom: Een brede inleiding in de geschiedenis van het wereldwijde christendom, in oost en west, noord en zuid, orthodox, katholiek, protestants en pinkster. Zie … Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Arabic and its Alternatives: Religious Minorities in the Formative Years of the Modern Middle East (1920-1950)

Picture: Ceiling of the Church of Mary, Reginae Palaestinae, Deir Rafat, Israel Last December, the Dutch Organization for Scientific Research decided to fund a research project that I submitted together with Dr. Karene Sanchez from the Leiden Centre for Linguistics … Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Arabisch of iets anders? Joden en christenen in het moderne Midden-Oosten (1920-1950)

Afgelopen december heeft de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek mij een subsidie toegekend om het onderstaande onderzoeksproject uit te gaan voeren. Ik zal dat gaan doen samen met dr. Karene Sanchez van het Leids Centrum voor Taalkunde (LUCL), een specialist op het gebied … Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment