Monthly Archives: April 2010

Elias Khoury en Marie Seurat

Al weer een paar jaar geleden las ik een bijzondere roman die in de Nederlandse pers zover ik weet geen aandacht heeft gekregen. Een mailwisseling met een collega en een levensverhaal datĀ ik deze week las, deden me teruggrijpen naar die … Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment

For now: a last post on Jerusalem

Though only loosely connected to the history of global Christianity, a recent book on the other major holy place of Jerusalem, styled the "sacred esplanade" by its editors, forms an interesting complement to the two earlier books on the Holy … Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Studium Generale: Identity in the Middle East

Vanavond (donderdag 1/4, 19.30, Lipsius 005) begint een nieuwe reeks in het Studium Generale, georganiseerd door prof. Petra Sijpestijn. Zij bracht docenten bijelkaar die allen aspecten zullen belichten van het gebruik van het verleden in de identiteitsvorming van huidige groepen … Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment

College Rituelen en symbolen van het christendom

Volgende week vrijdag (9/4, Lipsius 235c, 13.15) begint het college Rituelen en symbolen van het christendom, dit keer bij uitzondering als een blokcursus van 5 vrijdagmiddagen + verschillende kerkbezoeken. Keuzevakkers christendom, studenten wereldgodsdiensten en godgeleerdheid in Leiden zijn welkom, mits … Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment