Kerkhistorisch werkgezelschap SSS

Dit najaar zal het kerkhistorisch werkgezelschap SSS weer vier keer bijelkaar komen. Samen met docenten en studenten in verschillende fasen van hun studie die allemaal geinteresseerd zijn in de geschiedenis van het christendom worden steeds verschillende thema’s besproken, sommigen meer gericht op de academische vaardigheden van schrijven en spreken, anderen op het brede veld van de bestudering van het christendom.
In het najaar staan de academische vaardigheden centraal, via het gezamenlijk werken aan een scriptie- (of werkstuk-)vraag en de uitwerking daarvan. Hoe kom je tot een goede vraag, waar vind je literatuur, wat voor soort bronnen kun je gebruiken, en hoe maak je een goede noot.
Het werkgezelschap staat open voor alle studenten in Leiden die zich in specialisatie of keuzevak met de geschiedenis van het christendom bezighouden. Degenen die hier wel bijhoren maar nog geen uitnodiging hebben ontvangen, wordt verzocht mij even een mailtje te sturen.

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply