Bachelorcolleges in het najaar van 2009

In het najaar staan de volgende bachelorcolleges op de rol:

– een blok in het college Modern Christendom I, over de ontwikkelingen over het wereldwijde christendom, met veel aandacht voor de verschillende stromingen in Afrika, Azie, Latijns-Amerika en het Midden-Oosten.

– een werkcollege Modern Wereldchristendom: hierin worden de thema’s uit de inleiding in het moderne werelchristendom (zie onder Modern Christendom I) nader uitgewerkt, door gezamenlijk specialistische artikelen te bestuderen en te werken aan een individuele paper over een kerk of christelijke groep in een regio naar keuze.

Ook keuzevakkers van andere opleidingen zijn bij beide colleges hartelijk welkom, hoewel wel enige voorkennis van de geschiedenis van het christendom wordt verondersteld. Deze is te halen bij het eerstejaarscollege Geschiedenis van het christendom, dat komend voorjaar door Dr. J.W. Buisman gegeven zal worden.

Inmiddels zijn voor beide colleges blackboardaccounts aangemaakt, waar geinteresseerden zich kunnen aanmelden voor de colleges Modern Christendom I en Wereldchristenom (= werkcollege)

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply