eredoctoraat voor prof. Susan Ashbrook Harvey

Op 5 december heeft prof. Susan Ashbrook Harvey (Brown University, Providence) een eredoctoraat gekregen van de Universiteit van Bern (Zwitserland). Van haar werk lijkt me vooral Scenting Salvation: Ancient Christianity and the Olfactory Imagination (Berkeley: University of California Press, 2006) bijgedragen te hebben aan deze onderscheiding: een innovatieve studie naar de rol van geur in vroege-christelijke theologie en ritueel. Hierbij maakt ze ook dankbaar gebruik van vele Syrische teksten die hieraan refereren. Op het moment doet ze onderzoek naar de rol van de vrouwenkoren in de Syrische traditie, een onderwerp waarover ze op het kleine symposium ter ere van het doctoraat heeft gesproken.

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply