Workshop Berlin, juli 2009

Eind juli nam ik deel aan een interessante workshop in het Zentrum Moderner Orient in Berlijn, getiteld: “How to talk about the non-Muslim experience in the Ottoman society: From narrating community life to integrating plurality”, georganiseerd door Vangelis Kechriotis. Voor discussiethema’s, programma en deelnemers, zie de link. Grotendeels op voorhand verspreidde, vaak al uitgewerkte en soms gepubliceerde, papers leidden tot stevige discussies tussen de deelnemers die vrijwel allemaal specialist waren op de geschiedenis van een of meerdere ‘minderheden’ of ‘religieuze gemeenschappen’ in het Midden-Oosten in het Osmaanse Rijk. Overeenstemming werd niet altijd bereikt, maar wel op het punt van het belang van een zo precies mogelijke terminologie: wanneer en waarom gebruik je de term ‘minderheid’ in deze periode, of ‘gemeenschap’ (‘community’), of diaspora, of ‘non-Muslims’? Daarnaast bleek eens te meer dat een algemene beschrijving van het milletstelsel of de ‘dhimmi-ervaring’ op geen enkele manier recht kan doen aan de zeer gevarieerde omstandigheden, afhankelijk van tijd, plaats, sociale klasse en gemeenschap. En, zoals meestal bij dergelijke bijeenkomsten, blijken de meest uiteenlopende onderwerpen weer onverwachtse raakvlakken te hebben. Een inspirerend einde van het academisch jaar 2008/2009!

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply